Міжнародні

Войтюк Юрій ОлександровичВойтюк Юрій Олександрович

Кандидат біологічних наук (1986), доцент кафедри тифлопедагогіки, Заслужений працівник освіти України (2003).

Yuriy Voytyuk

Candidate of biological sciences (1986), Associate Professor at the Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University, Distinguished worker in the field of education of Ukraine (2003).

 В 1978 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.

Працюючи на викладацькій посаді, у 1986 році захистив дисертаційну роботу по спеціальності 03.00.05 – ботаніка.

З 1987 р. Ю.О.Войтюк очолював лабораторію екологічного моніторингу. У 1991 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри ботаніки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Керує роботою з вивчення фітоценозів Середнього Придніпров'я та хорологічними дослідження за програмою флори Європи. Під керівництвом Ю.О.Войтюка захищаються кандидатські дисертації з ґрунтової альгології за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (Демченко Е.М., Романенко П.О. та ін.).

З 1992 р. за станом здоров'я отримує інвалідність першої групи по зору, у зв'язку з чим у 2001 р. переходить на роботу в НПУ імені М.П.Драгоманова на кафедру тифлопедагогіки. З цього часу розпочинається новий етап у науковій творчій біографії Ю.О.Войтюка, пов'язаний з вивченням особливостей психофізичного розвитку людей з глибокими порушеннями зору. Паралельно розгортається широкий громадський рух підтримки інвалідів зору. Ю.О.Войтюк ініціює та підтримує створення громадських організацій та програм підтримки вчених інвалідів зору: Благодійний фонд допомоги вченим інвалідам зору «Візаві» (1998), Громадське об'єднання користувачів комп'ютерних технологій для інвалідів «Вікно в світ» (1998), програма БФ «Візаві» «Пізнай природу на дотик» (1999), Мистецькі програми БФ «Візаві» Галерея творчості інвалідів «Ми духом незламні» та Молодіжний інтегрований студія-театр «Міст» (2003).

В 2003 році Юрій Олександрович отримав звання Заслуженого працівника освіти України.

Опублікував понад 100 наукових праць.

Основні публікації

1. Екологія. Термінологічний словник [Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх спеціальних шкіл-інтернатів для сліпих дітей], шрифтом Брайля у 6 книгах. – КНУ імені Тараса Шевченка; НПУ імені М.П.Драгоманова, Ботанічний сад імені акад. О.В.Фоміна; Мусієнко М.М., Брайон О.В., Серебряков В.В., Войтюк Ю.О. – К.:2002. – 864 с.

2. Войтюк Ю.О. Методика горизонтальної тростини при супроводі незрячих в умовах активного відпочинку і туризму // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.- Випуск 3 (11). – С. 18-28.

3. Войтюк Ю.О. Методичні матеріали для студентів вищих навчальних закладів з курсу "Спеціальна методика викладання навчального предмету "Я і Україна" для дітей з порушеннями зору": Навчальний посібник. – Київ.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. –308с.